نامت

سقوط کردم - تمام شد

 

مثل نامت  - تمام شد

 

مثل شهرم

مثل شعر

مثل پوست تنت

مثل غروبی با یاران در بندر

سقوط کردم و همه چیز مثل نامت تمام شد

/ 0 نظر / 49 بازدید