می خواستم سنگ ریزه کوچک عاشقی باشم

تا دست شوخی مرا به شیشه خانه ات پرتاب کند

گنجشک لاغر ابلهی شدم

از دریچه کوچکی به خانه ات آمدم

 

در مشتت به  اسمان کوچه  نگریستم

/ 0 نظر / 35 بازدید