نوشتن

دلم می‌خواهد برایت شعری بنویسم
هوا گرم است
دلم می‌خواهد برایت شعری بنویسم
باد کاغذهایم را می‌برد
دلم می‌خواهد برایت شعری بنویسم
باران
دفترم را خیس و خراب کرده است
دلم می‌خواهد برایت شعری بنویسم
آزادی نیست
ممنوع است
نوشتن شعر برای تو

 

احمد زاهدی

/ 0 نظر / 40 بازدید