عوضی

این شعر اصلا عاشقانه نیست

ما هر دو به تعویق افتاده ایم

تو اینجا چاپ نمی شوی 

و

من نمی میرم

 

دیروز کسی از من پرسید:

" آقا شما چه کاره اید؟"

و من گفتم : 

- عوضی ام.

شعر های عاشقانه را با نام مرد دیگری چاپ می کنم

/ 0 نظر / 40 بازدید